тарифна номенклатура [Български]:

6500000000 80 ШАПКИ И ЧАСТИ ЗА ШАПКИ.

РАЗДЕЛ XII ОБУВКИ, ШАПКИ, ЧАДЪРИ ЗА ДЪЖД И СЛЪНЦЕ, БАСТУНИ, КАМШИЦИ, БИЧОВЕ, И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ; АПРЕТИРАНИ ПЕРА И АРТИКУЛИ ОТ ПЕРА; ИЗКУСТВЕНИ ЦВЕТЯ; ИЗДЕЛИЯ ОТ КОСИ.

  • 6501000000 80: Щумпи, неоформени, нито фасонирани дискове, цилиндри (дори разцепени по височина), от филц, за шапки
  • 6502000000 80 : Щумпи или други форми за шапки, плетени или изработени чрез съединяване на ленти от всякакви материали, неоформени, нито фасонирани, нито гарнирани
  • 6504000000 80 : Шапки, плетени или изработени чрез съединяване на ленти от всякакви материали, дори гарнирани
  • 6505000000 80 : Шапки от трикотаж или конфекционирани от дантели, филц или други текстилни продукти, на парчета (но не от ленти), дори гарнирани; мрежи и филета за коса от всякакви материали, дори гарнирани
  • 6506000000 80 : Други шапки, дори гарнирани
  • 6507000000 80 : Ленти за вътрешни гарнитури, подплати, външни гарнитури, вътрешни предпазни приспособления, козирки и подбрадници за шапкарството