тарифна номенклатура [Български]:

7200000000 80 ЧУГУН, ЖЕЛЯЗО И СТОМАНА.

РАЗДЕЛ XV НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МЕТАЛИ.

 • 7201000000 10: I.|ОСНОВНИ ПРОДУКТИ; ПРОДУКТИ, ПРЕДСТАВЕНИ ПОД ФОРМАТА НА ГРАНУЛИ ИЛИ НА ПРАХ
 • 7201000000 80 : Необработени чугуни и огледални "шпигел" чугуни във вид на отливки, слитъци или други първични форми
 • 7202000000 80 : Феросплави
 • 7203000000 80 : Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други порести железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94% тегловно, на парчета, топчета или подобни форми
 • 7204000000 80 : Отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана (скрап); отпадъци, отляти на блокове, от желязо или стомана
 • 7205000000 80 : Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален "шпигел" чугун, от желязо или от стомана
 • 7206000000 10: II.|ЖЕЛЯЗО И НЕЛЕГИРАНИ СТОМАНИ
 • 7206000000 80 : Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми, с изключение на желязото от №|7203
 • 7207000000 80 : Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани
 • 7208000000 80 : Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600|mm или повече, горещовалцувани, неплакирани, нито покрити
 • 7209000000 80 : Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина 600|mm или повече, студеновалцувани, неплакирани, нито покрити
 • 7210000000 80 : Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600|mm или повече, плакирани или покрити
 • 7211000000 80 : Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина, по-малка от 600|mm, неплакирани, нито покрити
 • 7212000000 80 : Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина, по-малка от 600|mm, плакирани или покрити
 • 7213000000 80 : Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от желязо или от нелегирани стомани
 • 7214000000 80 : Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване
 • 7215000000 80 : Други пръти от желязо или от нелегирани стомани
 • 7216000000 80 : Профили от желязо или от нелегирани стомани
 • 7217000000 80 : Телове от желязо или от нелегирани стомани
 • 7218000000 10: III.|НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ
 • 7218000000 80 : Неръждаеми стомани във формата на блокове или други първични форми; полупродукти от неръждаеми стомани
 • 7219000000 80 : Плосковалцувани продукти от неръждаеми стомани с широчина 600|mm или повече
 • 7220000000 80 : Плосковалцувани продукти от неръждаеми стомани, с широчина, по-малка от 600|mm
 • 7221000000 80 : Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от неръждаеми стомани
 • 7222000000 80 : Пръти и профили от неръждаеми стомани
 • 7223000000 80 : Телове от неръждаеми стомани
 • 7224000000 10: IV.|ДРУГИ ЛЕГИРАНИ СТОМАНИ; КУХИ ЩАНГИ ЗА СОНДАЖИ ОТ ЛЕГИРАНИ ИЛИ ОТ НЕЛЕГИРАНИ СТОМАНИ
 • 7224000000 80 : Други легирани стомани на блокове или в други първични форми; полупродукти от други легирани стомани
 • 7225000000 80 : Плосковалцувани продукти от други легирани стомани с широчина 600|mm или повече
 • 7226000000 80 : Плосковалцувани продукти от други легирани стомани с широчина, по-малка от 600|mm
 • 7227000000 80 : Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от други легирани стомани
 • 7228000000 80 : Пръти и профили от други легирани стомани; кухи щанги за сондажи от легирани или от нелегирани стомани
 • 7229000000 80 : Телове от други легирани стомани