тарифна номенклатура [Български]:

9100000000 80 ЧАСОВНИКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ.

РАЗДЕЛ XVIII ОПТИЧНИ, ФОТОГРАФСКИ ИЛИ КИНЕМАТОГРАФСКИ, ИЗМЕРИТЕЛНИ, КОНТРОЛИРАЩИ ИЛИ ПРЕЦИЗИРАЩИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; ЧАСОВНИКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ; МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ; ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЕЗИ ИНСТРУМЕНТИ ИЛИ АПАРАТИ.

 • 9101000000 80 : Ръчни часовници, джобни часовници и подобни часовници (включително хронометри и други от същите видове), с корпуси от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали
 • 9102000000 80 : Ръчни часовници, джобни часовници и подобни часовници (включително хронометри от същите видове), различни от тези от №|9101
 • 9103000000 80 : Будилници и други часовници, с часовников механизъм с малък обем
 • 9104000000 80 : Часовници за командни табла и подобни часовници за автомобили, въздухоплавателни превозни средства, кораби|или|други превозни средства
 • 9105000000 80 : Будилници и други часовници, с часовников механизъм, неотговарящ на определението в забележка|3|от настоящата глава
 • 9106000000 80 : Апарати за контролиране на времето и хронометри с часовников механизъм или синхронен двигател (например апарати за регистриране присъствието, апарати за отбелязване на часа и датата)
 • 9107000000 80 : Часовникови прекъсвачи и други апарати, позволяващи да се задвижи механизъм в определено време, снабдени с часовников механизъм или със синхронен двигател
 • 9108000000 80 : Часовникови механизми с малък обем, комплектовани и сглобени
 • 9109000000 80 : Часовникови механизми, различни от тези с малък обем, комплектовани и сглобени
 • 9110000000 80 : Комплектовани часовникови механизми, несглобени или частично сглобени (шаблони); некомплектовани часовникови механизми, сглобени; заготовки за часовникови механизми
 • 9111000000 80 : Корпуси за часовниците от №|9101|или 9102|и техните части
 • 9112000000 80 : Кутии и шкафове за часовникови апарати и техните части
 • 9113000000 80 : Верижки и каишки за ръчни часовници и техните части
 • 9114000000 80 : Други части за часовници