тарифна номенклатура [Български]:

4600000000 80 ТРЪСТИКОВИ ИЛИ КОШНИЧАРСКИ ИЗДЕЛИЯ.

РАЗДЕЛ IX ДЪРВEН МАТЕРИАЛ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ; ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА; КОРК И ИЗДЕЛИЯ ОТ КОРК; ТРЪСТИКОВИ И КОШНИЧАРСКИ ИЗДЕЛИЯ.

  • 4601000000 80 : Сплитки и подобни артикули от материали за плетене, дори свързани на ленти; материали за плетене, сплитки и подобни артикули от материали за плетене, изтъкани или паралелно подредени в една плоскост, дори завършени (например рогозки, изтривалки и решетки)
  • 4602000000 80 : Кошничарски изделия, изработени директно във форма, от материалите за плетене или конфекционирани с помощта на артикулите от №|4601; изделия от луфа