тарифна номенклатура [Български]:

6000000000 80 ТРИКОТАЖНИ ПЛАТОВЕ.

РАЗДЕЛ XI ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ.

  • 6001000000 80 : Кадифета, плюшове (включително платовете, наречени "с дълъг влас") и хавлиени платове, трикотажни
  • 6002000000 80 : Трикотажни платове с широчина, непревишаваща 30|cm, съдържащи тегловно 5% или повече прежди от еластомери или каучукови нишки, различни от тези от №|6001
  • 6003000000 80 : Трикотажни платове с широчина, непревишаваща 30|cm, различни от тези от №|6001|или 6002
  • 6004000000 80 : Трикотажни платове с широчина, превишаваща 30|cm, съдържащи тегловно 5% или повече прежди от еластомери или каучукови нишки, различни от тези от №|6001
  • 6005000000 80 : Осново-плетени платове (включително тези, получени чрез машина за галониране), различни от тези от №|6001|до 6004
  • 6006000000 80 : Други трикотажни платове