тарифна номенклатура [Български]:

3100000000 80 ТОРОВЕ.

РАЗДЕЛ VI ПРОДУКТИ НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ДРУГИ СВЪРЗАНИ С НЕЯ ПРОМИШЛЕНОСТИ.

  • 3101000000 80 : Торове от животински или растителен произход, дори смесени помежду си или обработени химически; торове, получени в резултат на смесване или химична обработка на продукти от животински или растителен произход
  • 3102000000 80 : Минерални или химични азотни торове
  • 3103000000 80 : Минерални или химични фосфорни торове
  • 3104000000 80 : Минерални или химични калиеви торове
  • 3105000000 80 : Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий; други торове; продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или други подобни форми, или в опаковки с брутно тегло, непревишаващо 10|kg