тарифна номенклатура [Български]:

6600000000 80 ЧАДЪРИ, СЕННИЦИ, СЛЪНЧОБРАНИ, БАСТУНИ, БАСТУНИ-СТОЛОВЕ, КАМШИЦИ, БИЧОВЕ, И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ.

РАЗДЕЛ XII ОБУВКИ, ШАПКИ, ЧАДЪРИ ЗА ДЪЖД И СЛЪНЦЕ, БАСТУНИ, КАМШИЦИ, БИЧОВЕ, И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ; АПРЕТИРАНИ ПЕРА И АРТИКУЛИ ОТ ПЕРА; ИЗКУСТВЕНИ ЦВЕТЯ; ИЗДЕЛИЯ ОТ КОСИ.

  • 6601000000 80 : Чадъри и слънчобрани (включително чадърите бастуни, плажните чадъри, градинските чадъри и подобни артикули)
  • 6602000000 80 : Бастуни, бастуни столове, камшици, бичове и подобни артикули
  • 6603000000 80 : Части, гарнитури и принадлежности за артикулите от №|6601|или 6602