тарифна номенклатура [Български]:

1600000000 80 ПРОДУКТИ ОТ МЕСО, РИБИ ИЛИ РАКООБРАЗНИ, МЕКОТЕЛИ ИЛИ ДРУГИ ВОДНИ БЕЗГРЪБНАЧНИ.

РАЗДЕЛ IV ПРОДУКТИ НА ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ; БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ВИДОВЕ ОЦЕТ; ТЮТЮНИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ НА ТЮТЮНА.

  • 1601000000 80 : Колбаси и подобни продукти от месо, карантии или кръв; приготвени храни на база на тези продукти
  • 1602000000 80 : Други приготвени храни и консерви от месо, карантии или кръв
  • 1603000000 80 : Екстракти и сокове от месо, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни
  • 1604000000 80 : Приготвени храни и консерви от риби; хайвер и неговите заместители, приготвени на основата на яйца от риби
  • 1605000000 80 : Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани