тарифна номенклатура [Български]:

1400000000 80 МАТЕРИАЛИ ЗА СПЛИТАНЕ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ.

РАЗДЕЛ II ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД.

  • 1401000000 80 : Материали от растителен произход от видовете, използвани главно в кошничарството или за изплитане на рогозки и други подобни изделия (например бамбук, ратан, тръстика, ракита, рафия, слами от почистени житни растения, избелени или боядисани, кори от липа)
  • 1404000000 80 : Продукти от|растителен произход, неупоменати, нито включени другаде