тарифна номенклатура [Български]:

6700000000 80 АПРЕТИРАНИ ПЕРА И ПУХ И АРТИКУЛИ ОТ ПЕРА И ПУХ; ИЗКУСТВЕНИ ЦВЕТЯ; ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧОВЕШКИ КОСИ.

РАЗДЕЛ XII ОБУВКИ, ШАПКИ, ЧАДЪРИ ЗА ДЪЖД И СЛЪНЦЕ, БАСТУНИ, КАМШИЦИ, БИЧОВЕ, И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ; АПРЕТИРАНИ ПЕРА И АРТИКУЛИ ОТ ПЕРА; ИЗКУСТВЕНИ ЦВЕТЯ; ИЗДЕЛИЯ ОТ КОСИ.

  • 6701000000 80 : Кожи и други части от птици, покрити с перата или пуха им, пера, частици от пера, пух и артикули от тези материали, различни от продуктите от №|0505|и от стволовете на перата, обработени
  • 6702000000 80 : Изкуствени цветя, листа и плодове, и техните части; артикули, изработени от изкуствени цветя, листа или плодове
  • 6703000000 80 : Подредени, изтънени, избелени или по друг начин обработени човешки коси; вълна или други животински косми или други текстилни материали, подготвени за изработка на перуки или на подобни артикули
  • 6704000000 80 : Перуки, изкуствени бради, вежди, мигли, кичури и подобни, от човешки коси, вълна или други животински косми или от текстилни материали; изделия от коси, неупоменати, нито включени другаде