тарифна номенклатура [Български]:

5200000000 80 ПАМУК.

РАЗДЕЛ XI ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ.

 • 5201000000 80 : Памук, некардиран, нито пениран
 • 5202000000 80 : Отпадъци от памук (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)
 • 5203000000 80 : Памук, кардиран или пениран
 • 5204000000 80 : Шевни конци от памук, дори пригодени за продажба на дребно
 • 5205000000 80 : Памучни прежди (различни от шевните конци), съдържащи тегловно 85% или повече памук, непригодени за продажба на дребно
 • 5206000000 80 : Памучни прежди (различни от шевните конци), съдържащи тегловно по-малко от 85|% памук, непригодени за продажба на дребно
 • 5207000000 80 : Памучни прежди (различни от шевните конци), пригодени за продажба на дребно
 • 5208000000 80 : Памучни тъкани, съдържащи тегловно най-малко 85% памук, с тегло, непревишаващо 200|g/m$2
 • 5209000000 80 : Памучни тъкани, съдържащи тегловно 85% или повече памук, с тегло, превишаващо 200|g/m$2
 • 5210000000 80 : Памучни тъкани, съдържащи тегловно по-малко от 85% памук, смесени предимно или само със синтетични или изкуствени влакна, с тегло, непревишаващо 200|g/m$2
 • 5211000000 80 : Памучни тъкани, съдържащи тегловно по-малко от 85% памук, смесени предимно или само със синтетични или изкуствени влакна, с тегло, превишаващо 200|g/m$2
 • 5212000000 80 : Други памучни тъкани