тарифна номенклатура [Български]:

7800000000 80 ОЛОВО И ИЗДЕЛИЯ ОТ ОЛОВО.

РАЗДЕЛ XV НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МЕТАЛИ.

  • 7801000000 80 : Необработено олово
  • 7802000000 80: Отпадъци и отломки от олово
  • 7804000000 80 : Плочи, листове, ленти и фолио, от олово; прахове и люспи, от олово
  • 7806000000 80 : Други изделия от олово