тарифна номенклатура [Български]:

9800000000 80 ОКОМПЛЕКТОВАНИ ИНДУСТРИАЛНИ ИНСТАЛАЦИИ.

РАЗДЕЛ XXI ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО, ПРЕДМЕТИ ЗА КОЛЕКЦИИ ИЛИ АНТИЧНИ ПРЕДМЕТИ.

  • 9880000000 80 : Компоненети на индустриални инсталации в рамките на външната търговия на Общността Регламент на Комисията (ЕО) № 113/2010 . от 9.02.2010 г.