тарифна номенклатура [Български]:

2400000000 80 ТЮТЮН|И|ОБРАБОТЕНИ|ЗАМЕСТИТЕЛИ|НА|ТЮТЮНА.

РАЗДЕЛ IV ПРОДУКТИ НА ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ; БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ВИДОВЕ ОЦЕТ; ТЮТЮНИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ НА ТЮТЮНА.

  • 2401000000 80 : Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн
  • 2402000000 80 : Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна
  • 2403000000 80 : Други видове тютюн и заместители на тютюна, обработени; "хомогенизирани" или "възстановени" тютюни; тютюневи екстракти и сокове