тарифна номенклатура [Български]:

5700000000 80 КИЛИМИ И ДРУГИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ ОТ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ.

РАЗДЕЛ XI ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ.

  • 5701000000 80 : Килими и други подови настилки от текстилни материали с навързан или ненавързан влас, дори конфекционирани
  • 5702000000 80 : Тъкáни килими и други тъкáни подови настилки от текстилни материали, нито тъфтинг, нито флок, дори конфекционирани, включително килимите, наречени "Kelеm", "Schumacks", "Karamanie" и подобни ръчно тъкáни килими
  • 5703000000 80 : Килими и други подови настилки от текстилни материали, тъфтинг, дори конфекционирани
  • 5704000000 80 : Килими и други подови настилки, от филц, нито тъфтинг, нито флок, дори конфекционирани
  • 5705000000 80 : Други килими и подови настилки от текстилни материали, дори конфекционирани