тарифна номенклатура [Български]:

1000000000 80 ЖИТНИ РАСТЕНИЯ.

РАЗДЕЛ II ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД.