тарифна номенклатура [Български]:

0100000000 80 ЖИВИ ЖИВОТНИ.

РАЗДЕЛ I ЖИВИ ЖИВОТНИ И ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД.

  • 0101000000 80 : Живи коне, магарета, мулета и катъри
  • 0102000000 80 : Живи животни от рода на едрия рогат добитък
  • 0103000000 80 : Живи животни от рода на свинете
  • 0104000000 80 : Живи животни от рода на овцете или козите
  • 0105000000 80 : Живи домашни петли, кокошки, птици от видовете Gallus domesticus, патици, гъски, пуйки и токачки
  • 0106000000 80 : Други живи животни