тарифна номенклатура [Български]:

8800000000 80 ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ И КОСМОНАВТИКА.

РАЗДЕЛ XVII ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ.

  • 8801000000 80 : Балони и дирижабли; безмоторни самолети, делтапланери и други въздухоплавателни превозни средства, предназначени за придвижване без двигател
  • 8802000000 80 : Други въздухоплавателни превозни средства (например хеликоптери, самолети); космически превозни средства (включително спътниците) и ракетите им за изстрелване и подорбиталните въздухоплавателни средства
  • 8803000000 80 : Части за апаратите от №|8801|или 8802
  • 8804000000 80: Парашути (включително управляемите парашути и парапланери) и ротошути; техните части и принадлежности
  • 8805000000 80 : Апарати и устройства за изстрелване на въздухоплавателни превозни средства; спирачни апарати и устройства за улесняване приземяването на въздухоплавателни превозни средства и подобни апарати и устройства; наземни авиотренажори; техните части