тарифна номенклатура [Български]:

2200000000 80 БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ВИДОВЕ ОЦЕТ.

РАЗДЕЛ IV ПРОДУКТИ НА ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ; БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ВИДОВЕ ОЦЕТ; ТЮТЮНИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ НА ТЮТЮНА.

  • 2201000000 80 : Води, включително|естествените или изкуствените минерални води и газираните води, неподсладени със захар или други подсладители, нито ароматизирани; лед и сняг
  • 2202000000 80 : Води, включително минералните води и газираните води, подсладени със захар или други подсладители или ароматизирани, други безалкохолни напитки, с изключение на плодовите и зеленчуковите сокове от №|2009
  • 2203000000 80 : Бири от малц
  • 2204000000 80 : Вина от прясно грозде, включително обогатените с алкохол; гроздова мъст, различна от тази от №|2009
  • 2205000000 80 : Вермути и други видове вина от прясно грозде, ароматизирани с растения или ароматични вещества
  • 2206000000 80 : Други ферментирали напитки (например ябълково вино (cider), крушово вино (perry), медовина); смеси от ферментирали напитки и смеси от ферментирали и безалкохолни напитки, неупоменати, нито включени другаде
  • 2207000000 80 : Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем 80%|vol или повече; етилов алкохол и дестилати, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание
  • 2208000000 80 : Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80%|vol; дестилати, ликьори и други спиртни напитки
  • 2209000000 80 : Годни за консумация видове оцет|и годни за консумация заместители на оцет, получени от оцетна киселина